Servos
  Manufacturer Size Torque Price Voltage  
Hitec 5645 40.39 x 19.56 x 37.59 10kg/12kg 32 4.8 - 6v
Hitec 7985 39.88 x 19.81 x 36.83 10kg/12kg 55 4.8 - 6v
Hitec 7955 39.88 x 19.81 x 36.83 18kg/24kg 62.5 4.8 - 6v
futaba 3050 39.88 x 19.81 x 36.83 72oz-90ozin 0 4.8 - 6v
Savox 1256TG 40.3*20*37.2 20kg 0 4.8 - 6v